islamitatil.com | Kayıt ve İptal Şartları

Türkiye'deki tüm islami tesisler tek bir portal altında.


Kayıt ve İptal Şartları

01.01.2015

MADDE 1.TARAFLAR:

İş bu sözleşme Hasanpaşa mah.Kurbağalıdere Cad.no:25/3 Kadıköy- İstanbul adresinde bulunan ve 4446451 no.lu irtibat numarasına sahip Kılıçtur uluslararası turizm san ve tic Ltd. Şti (bundan sonra ACENTE olarak anılacaktır) ile sözleşmeye EK olarak gönderilen voucher belgesinde belirtilen tüketici (bundan sonra TÜKETİCİ olarak anılacak) arasında akit olunmuştur.Bu adresler tebligat adresleridir

MADDE 2. KONU:

İşbu sözleşmenin konusu , ACENTE'nin Tüketici'ye www.islamitatil.com sitesinden veya telefon ile elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

MADDE 3. ÖDEMELER:

Tur veya otel rezervasyonun kesinleşmesinde , rezervasyon bedelinin %100'unu kayıt anında ödemesi nakit veya kredi kartı ile yapılır. Sözü edilen süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan kayıt iptal edilecektir. Yurtdışı tur rezervasyonlarında kaporalı satış yapılmamaktadır. Tur veya otel rezervasyon bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve vize işlemlerine başlanılmaz.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER:

4.1 ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal ,TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
4.2 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.
4.3 Müşteri rezervasyon formunda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır.Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tesisin onayı ile konaklama süresi uzatılabilir.
4.4 Başka türlü belirtilmedikçe, kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.
4.5 Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp eşya ve hasarından ACENTE sorumlu değildir.
4.6 Müşterinin otele giriş saati 15:00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 11:00'dır.

MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

5.1. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.
5.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir.
5.3. Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, TOPLAM TUTAR dir.
5.4. Ödemesini gerçekleştirmemiş rezervasyonun , iptalinden ACENTE sorumlu değildir.

MADDE 6. İPTAL , VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER

Tüketici 4077 sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili yasalarda belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle KILIÇ Tur'dan satın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.
6.1. Tüketici, konaklamasının başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda herhangi bir sebep aranmadan ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici almış olduğu ürünün değiştirilmesine yönelik taleplerde bulunması durumunda yine 30 gün kalaya kadar değişiklikler bedel kesintisi olmadan yapılacaktır. Tüketicinin ürün değişikliğinin uygun bulunması durumunda yeni talep etmiş olduğu ürünün fiyatı farkı var ise tüketici farkı Kılıç Tur'a ödemek zorundadır. Ancak yeni ürünün fiyatı bir önceki ürünün fiyatından düşük ise Kılıç Tur aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilemez.
6.2. Tüketici, konaklamanın başlamasından 30 ile 10 gün kala rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal ederse konaklama bedelinin %50'sini, 10 günden az kalan zamanlardaki iptal taleplerinde gezi bedelinin tamamını kılıçtur'a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3. Tüketici, indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu indirimli ürününü mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple sözleşmeden vazgeçemez. Bu durumda konaklama bedelinin tamamını Kılıç Tur'a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.4. Tüketici , yurtiçi veya yurtdışı tatil ve gezi rezervasyonlarında iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda , ACENTE'nin otel ve uçağa yaptığı ödemelerin cezai müeyyide'sini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER:

ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur.

MADDE 8. HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ VE YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Kılıç Tur kendisinden herhangi bir hizmet satın alan tüketicisinin ve tüketicilerinin vereceği, gsm numarası, e-mail, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik sms gönderimi ,e-mailing, katalog gönderimini "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi" kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici imzalamış olduğu bu sözleşmeyle Kılıç Tur'un kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Tüketici kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. Kılıç Tur, tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden Kılıç Tur kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@islamitati.com mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla Kılıç Tur'a bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan sms gönderimi, e-mailing ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

DUYURULAR

TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Kılıç Tur kendisinden herhangi bir hizmet satın alan tüketicisinin ve tüketicilerinin vereceği, gsm numarası, e-mail, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik sms gönderimi ,e-mailing, katalog gönderimini "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi" kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici imzalamış olduğu bu sözleşmeyle Kılıç Tur'un kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Tüketici kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. Kılıç Tur, tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden Kılıç Tur kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@islamitati.com mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla Kılıç Tur'a bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan sms gönderimi, e-mailing ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.